Aviso Legal

En cumprimento co deber de información recollido no artigo 10 da lei 34/2002, de 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico, a continuación reflíctense os seguintes datos: o titular de www.artesaniaarmaior.com é Pablo Rodríguez González con domicilio a estes efectos no lugar da Toca, 9, 27320 Quiroga - Lugo, número de CIF 34.261.282E e carta de artesán número 2938, titular do obradoiro artesán Armaior rexistrado no Rexistro Xeral de Artesania de Galicia co número 557.

Contacto:info@artesaniaarmaior.com

+34 982 032 079 

+34 679 226 862